DE SPACEPAPER-1


Redactie: Willem de Vocht, Charlotte Pieters en Amanda Smits. Metdank aan Samira Smits

Andre Kuipers tijdens voordracht
André Kuipers

De Spacepaper
Deze Spacepaper (ruimtekrant) is met de hulp van Charlotte Pieters, Willlem de Vocht en Amanda Smits tot stand gekomen. Door onze redactrice Amanda Smits Valkenswaard 16April

De redactie heeft twee lesuren uitgebreid infonnatie gekregen, mensen geïnterviewd en proefjes nauwkeurig gevolgd. Het was een boeiende dag voor allen. Een toekomstig astronaut en een celbioloog hebben ons door middel van dia's en een film duidelijk gemaakt waj hun beroep precies inhieldDit duurde iets langer dan het eerste uur. De resterende tijd hebben de kinderen uit de tweede klas proefjes uitgevoerd. Wij( de redactie) waren voornamelijk geïnteresseerd in een proefje genaamd: "de druk binnen". Over deze gebeurtenissen krijgt u een uitvoerig verslag. Deze verslagen bepalen ook meteen de inhoud van "de Spacepaper"van "de Spacepaper".

De lezing
Door onze redactrice Amanda Smits Valkenswaard 16 April

Een toekomstig astronaut en een celbioloog kwamen de leerlingen van Were Di vertellen wat hun beroepen precies inhouden. Het was een interessante lezing. André Kuipers ( de toekomstige astronaut) vertelde ons aan welke eisen een astronaut moet voldoen. Bovendien vertelde hij een heleboel dingen over de ruimte, de raketten en hoe ze in de rwmte kunnen overleven. Jaque van Loon (de celbioloog) ,rertelde ons dat een celbioloog zich bezig houdt met de bescherming van de astronauten in de ruimte. Hij bedenkt en voert proefjes uit om de situatie van de astronauten in de ruimte te verbeteren. Hij kijkt naar de druk, Zllurstofaanvoer, de mal1ier waarop ze moeten eten, drinken, slapen etc. Kortom allerlei dingen waardoor de astronaut in de ruimte kan overleven. Onze redactie was bij dit alles aanwezig en heeft ongeveer een uur aalldachtig naar de lezing geluisterd. We hadden wel wat problemen met ons fototoestel. Gezien we alle drie a-teclll1isch zijn ingesteld raakten we behoorlijk in paniek. Maar door de geniale actie van Willem de Vocht konden we weer rustig ademhalen en onze foto's maken.
Jack van Loon

Andre wordt geinterviewed
Wie zal er het hoogst komen ??
Interview met: Astronaut André Kuipers
Onze redactie heeft toekomstig Astronaut André Kuipers de onderstaande vragen gesteld om wat meer te weten te komen over zijn beroep en zijn verdere plannen.

Door onze redactrice Charlotte Pieters v.alkenswaard 16 April

1. Welke opleiding heeft u hier vooraf gedaan ?
. Ik ben begonnen op de MA VO toen heb ik mijn HAVO en VwO diploma behaald om daarna verder te kunnen studeren.
Het bela1lgrijkste is dat je vooral Natlrnrkunde en Biologie in je pakket hebt.
2. Zijn er minimum en maximum leeftijden aan dit beroep gebonden?
. Ja, ongeveer vanaf je 27ste mag je beginnen, en het is beter dan je eerst een aantal jaar ervaring opdoet. Het maximum leeftijd ligt ongeveer rond de 70 jaar.
3. Wat houdt uw beroep eigenlijk in?
. Ik doe voornamelijk experimenten die met het effect van de zwaartekracht en milieuvervuiling te maken hebben.
4. Moeten de Astronauten nog testen doen voordat ze de ruimte in gaan?
. Ja, elke Astronaut moet een lichamelijke testen doen, deze worden ook nog aan boord gedaan door doctoren en specialisten.
Ook moeten de Astronauten veel van tevoren oefenen.
De ruimte (het heelal) wordt dan zo goed mogeli-jk nagebootst.
5. Moeten de Astronauten in de ruimte ook speciaal voedsel eten?
. Nou, inprincipe kunnen ze alles eten wat wij ook eten, maar omdat het in de ruimte gewichtloos is zal al het vloeibare en het voedsel wat niet goed verpakt is zweven. Ze eten dus vooral kleverig voedsel, en drinken uit rietjes.
6. Bent u zelf al eens in de ruimte geweest of op een planeet?
. Nee, helaas nog niet. Ik houd me nu vooral bezig met proeven en experimenten, Ik bereid ze voor zodat ze in de ruimte kunnen worden uitgevoerd.
7. Heeft U als Astronaut nog een doel of wens?
. Ja zeker, ik zou heel graag een keer een ruimtewandeling willen maken.
Interview met: Manon Michopoulos, Bertine Verberne en Lotte Voets.
Onze redactie heeft tijdens deze dag voornamelijk Manon Michopoulos, Bertine Verberne en Lotte Voets gevolg.
Dit groepje moest de druk binnen het lichaam meten, om hier wat meer over te weten te komen deden ze dat aan de hand van een proef.
We hebben ze geïntef\iewd om wat nadere informatie te krijgen.
Interviews van onze verslaggeefster Charlotte Pieters Valkenswaard 16 April

1. Wat moesten jullie laten zien aan de hand van de proef?
. We moesten laten zien dat het bloed van de mens gaat koken, als je in de ruimte komt, Doordat het heel heet wordt in de ruimte.
2. Wat hield de proef in?
. De proefwas: bloed, "cola" zo ver verhitten tot het gaat koken. Aan een flesje werden allemaalleidingen gemaakt, en dan werd een leiding afgesloten van de lucht Doordat er geen lucht in het flesje komt bij de vloeistof, wordt het er zo heet dat de vloeistof "bloed" gaat koken.
3. Hoe wordt dit probleem in de ruimte opgelost?
. De Astronauten dragen speciale ruimtepakken, die niet zo heet \vorden.
4. Wat vonden jullie verder van de middag?
. "De lezingen duurden te lang, en er had best een pauze tussen mogen zitten. Verder waren de proeven leuk om te doen, enje kon je zo ook goed inbeelden wat er in de ruimte zou gebeuren." Aldus het groep.ie.
5. Hebben jullie ook nog tijd gehad om bij de andere groepen te kijken?
. Nee, we hebben ons vooral met ons eigen experiment bezig gehouden, later zouden we er een poster van moeten maken dus moet je wel weten wat je allemaal gedaan hebt Daarbij was onze proef leuk om te doen, En waarom zou je dan bij iemand anders gaan kijken.

Scholieren druk aan het werkDocente met voorbereiding
De vacuuropstellingen Interview Jaque van Loon : Celbioloog.
Door Willem de Vocht.

Wat houdt uw werk precies in?
..Ik doe onderzoek over hoe mensen en dieren zich in de ruimte gedragen.
Ik help ook met andere onderzoeken mee.
Waarom hebt u voor dit werk gekozen?
- Ruimtevaart vind ik al heel erg lang leuk.
Het boeide me al toen ik op de basisschool zat en dat is eigenlijk steeds mee geworden. Ik interesseer me er nog steeds voor en lees er erg graag en veel ~
Wat voor opleiding heeft u gehad?
-MAVO – HAVO – HBO - DOKTER.
En toen werd ik in Amsterdam benoemd als Analist.
Met wat voor mensen werkt u samen?
-Met Biologen, Fysiologen, de Europese NASA.
En in Noordwijk zitten ingenieurs waar ik ook heel vaak mee te maken hel
Wat vind je minder leuk aan je werk?
-De politiek
Wat is op dit moment de grootste uitdaging in de celbiologie?
-Het zoeken naar het antwoord op de vragen:Waarom reageren cellen zoal ze reageren en hoe komt het dat cellen ouder worden.
De Vacuum-proef  

Al deze 'kranten' komen van scholieren van de scholengemeenschap Were Di, Valkenswaard. Het Ruimtevaart-Project stand onder bezielende leiding van Mw. Hariette Dubois.


Go to the INDEX page