SPACEPAPER - 2

Deze krant is een verslag van de ruimtevaartdag op het were di college te Valkenswaard op 16 apri11999. Deze krant is gemaakt door Martijn Groenen, Jan-Pieter v/d Heuvel en Quincy Rossieau van b2c.

KINDEREN KRIJGEN RUIMTEVAARTLES

Valkenswaard: Vrijdag16 april j.l. kregen alle tweede jaarsleerlingen van het havo\vwo onderwijs van scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard twee lesuren ruimtevaartles.
De les begon met een lezing van de astronaut Andre Kuyper en Jack, hij doet experimenten die met ruimtevaart te maken hebben.
Andre vertelde de kinderen over de ruimtevaart van vroeger en hoe de mensen vroeger over de ruimte dachten. Hij vertelde ook dat Jules Verne een belangrijke man voor de ruimtevaart is geweest. Andre zei ook dat Amerika en Rusland de belangrijkste landen zijn voor de ruimtevaart en dat zij vroeger niet maar nu wel samenwerken. Hij vertelde ook over de eerste voetstap op de maan van Armstrong, proeven met ruimtepakken en hoe belangrijk satellieten zijn, voor het weerbericht, militaire doelen en om de ozonlaag te bekijken. Hij vertelde ook wat voor verschillende raketten er zijn en dat een space shuttle 56 meter hoog is en zo zwaar als 22.000 auto's. Als laatste vertelde hij dat iets dat omhoog of omlaag gaat gewichtloos is en dat een plant altijd omhoog groeit en met zijn wortels omlaag.

Daarna kwam Jack.

Hij vertelde dat mensen gewoon konden solliciteren om astronaut te worden, en dat astronauten veel oefenen in centrifuges en zwembaden. Hij vertelde ook dat een raket na de lancering in acht minuten in de ruimte is. In de ruimte verspreid je bloed zich over je hele lichaam door de gewichtloosheid en je spieren worden er slapper.
Hij vertelde ook dat het eten plakkerig moet zijn omdat het anders door heel het raket heen zweeft. Ook vertelde hij dat je in 1 , 5 uur om de aarde heen valt en dat daarvan de helft ligt en de helft donker van is, daarom slapen de astronauten met iets voor hun ogen. Jack vertelde ook over ruimtewandelingen en ruimtescooters en dat het in de ruimte tussen de 150 en de -150 graden Celsius is. Ten slotte vertelde hij nog wat over de terugkeer naar de aarde en de landing.
Na deze lezing kregen de kinderen nog een film te zien over een toekomstig ruimtestation waaraan verschillende landen, onderwie ook Nederland, aan zullen meewerken. Het ruimte station gaat ISS heten (International Space Station).

Het Graanwiel: Hoe weten planten welke kant ze op moeten groeien?
Op de Ruimtevaartdag van de Were Di locatie Merendreef werden verschillende proeven gedaan. Wij hebben verslag gedaan van enkele proeven.

Het Graanwiel
Op deze dag werd er een proef met een ronddraaiend graanwiel uitgevoerd. Er zat een bepaalde vraagstelling bij die de kinderen die dit experiment uitvoerden met behulp van opdrachten moesten beantwoorden. Om alles goed te maken konden ze hulp inroepen van de tweede Nederlandse astronaut André Kuypers en Jack en ook mevrouw Dubois, lerares Natuurkunde, hielp mee.
De vraagstelling van dit experiment was: Hoe weet een plant welke kant hij op moet groeien. Er was een proef met een graanwiel waarbij je moest onderzoeken hoe het graan groeide, en of het altijd recht omhoog groeide. Een graanwiel is een ronddraaiende bak met een lamp erboven, waarin zo gelijkmatig mogelijk graan is gestrooid. Er moest een punt uit de taart halen en daarvan werd de hoek tussen sprietjes en de aarde gemeten, en die werd genoteerd in een tabel. Er werd bepaald hoe de verschillende krachten, Fz(zwaartekracht) en Fnaar buiten die samen de resulterende kracht F Netto vormen, werkten. Wanneer iets ronddraait werken er twee krachten op. De zwaartekracht werkt erop, en ook de kracht naar buiten werkt erop. Zo kwam je erachter dat hoe sneller je iets ronddraait hoe groter de kracht naar buiten. Er werd ook ontdekt dat de wortels in de richting van F Netto groeien. De stengel wijst dan in tegenovergestelde richting. Zo werd de grootte van de Netto kracht bepaald.

De Stoel
Er was ook een proef met een stoel die rondgedraaid werd. Die proef ging zo:
Je ging in de stoel zitten en je werd rondgedraaid.
Je moest je ogen dicht houden en toen stopte je.
Daarna kreeg je een speciale bril op waar lampjes in zaten. Toen je je ogen opendeed en het licht ging aan, leek het of je nog steeds ronddraaide.

Gewichtloosheid in lift.
Tijdens deze dag, werd er ook een experiment met een lift gedaan.
In de lift waren twee buizen tegen de wand geplakt met daarin een gewichtje dat aan een veer hing. Als iets omlaag gaat is het gewichtloos. Dat deden we ook met de lift. Door de gewichtloosheid gingen de gewichtjes aan de veer omhoog.
Zodra de lift stopte, vielen ze direct weer naar beneden omdat het dan niet meer gewichtloos is.
Het was een leuk experiment, en iedereen kon meteen zien dat iets dat valt gewichtloos is.

Het interview

Wij hebben een interview gehad met André en met Jack.
Ons eerste interview was met André

Wat voor opleiding heb je nodig om Astronaut te worden?
"Ik heb VWO en Universiteit"
Hoelang duurt de opleiding voor astronaut?
" 15 jaar"
Heb je veel kans op werk no die opleiding?
" Ja je hebt veel kans"
Hoe lang moet of mag je zijn om astronaut te worden?

"Je moet tussen de 1.50m. en 1.95m. zijn"
Is er een bepaald gewicht voorgeschreven om astronaut te worden?
"Nee"

Heeft u een salaris tijdens de opleiding en hoe veel is dat?
" Ja ik heb een salaris tijdens de opleiding en dat is ongeveer zoveel als een arts verdient"
Wanneer ga je de ruimte in?
"Ik verwacht in 2004 dan ga ik denk ik naar het ISS"

Ons tweede interview was met Jack.

Wat voor opleiding hebt u gehad?
"Ik heb mavo havo hbo en universiteit"
Hoelang heeft u gestudeerd na de middelbare school?
"9 jaar"
Zou u niet eens zelf de ruimte in willen?
"Ja erg graag"
Wat voor experimenten heeft u uitgevonden?
"De invloed van zwaartekracht op de beenderen"
Wat verdient u?
"minder dan het gemiddelde van wat een wetenschapper verdient"

André Kuipers

Buizen in de lift Gewichtloosheid in lift.
Tijdens deze dag, werd er ook een experiment met een lift gedaan.
In de lift waren twee buizen tegen de wand geplakt met daarin een gewicht je dat aan een veer hing. Als iets omlaag gaat is het gewichtloos. Dat deden we ook met de lift. Door de gewichtloosheid gingen de gewichtjes aan de veer omhoog. Zodra de lift stopte, vielen ze direct weer naar beneden omdat het dan niet meer gewichtloos is. Het was een leuk experiment, en iedereen kon meteen zien dat iets dat valt gewichtloos is.

's middag's werden de rakketten afgeschoten, er waren een paar bij die heel ver kwamen en een die niet wilde wegschieten.
De verste kwam verder dan 20 meter! !

Eindcijfer: 7.5
Al deze 'kranten' komen van scholieren van de scholengemeenschap Were Di, Valkenswaard. Het Ruimtevaart-Project stand onder bezielende leiding van Mw. Hariette Dubois.


Go to the INDEX page