Educatie Leerlingen en Student Projecten
 

Stages

Er bestaat de mogelijkheid, bij DESC/Vrije Universiteit of via DESC, een stage te verrichten op het gebied van ruimtevaart / zwaartekrachtonderzoek. Het type stage is afhankelijk van de achtergrond van de betreffende student en de tijdsduur van de stage. Stages zijn mogelijk voor studenten op universitaire, HBO of MBO niveau met richtingen als: biologie, biomedisch, biomechanisch, mechanisch, elektronisch, IT of laboratorium en analytische richtingen.
Mogelijke stageonderwerpen zouden zijn:

Technieken en faciliteiten die voor deze studies ter beschikking staan kunt u vinden op de Lab. Facilities pagina. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jack van Loon of Paul Veldhuijzen. Zie de Contact Us pagina.

Schoolprojecten

Voor het middelbaar onderwijs, binnen lessen als Algemene Natuur Wetenschappen (ANW), biologie, natuurkunde, milieu etc. zijn onderwerpen als bemande ruimtevaart en microzwaartekrachtonderzoek bij uitstek geschikt om natuurkundige en biologische processen te behandelen. Ook voor het HBO en universitair onderwijs / onderzoek zijn er mogelijkheden om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

In overleg kunnen diverse lesmaterialen ter beschikking worden gesteld. Ook bestaat er de mogelijkheid aan gastlessen mee te werken of lezingen te geven. Er is lesmateriaal aanwezig om simpele experimenten uit te voeren met bijvoorbeeld planten om hiermee de invloed en werking van zwaartekracht op biologische systemen aan te tonen. Uit ervaring is gebleken dat het onderwerp ruimtevaart een goede kapstok kan zijn voor individuele of klassikale projecten. Als u hier meer over wilt weten kunt u contact met ons opnemen.

Er bestaat ook de mogelijkheid voor leerlingen en studenten om (pilot) studies te verrichten waarbij de factor zwaartekracht wordt gemanipuleerd. Voor dit soort experimenten kan gebruik gemaakt worden van een van de faciliteiten zoals beschreven in 'Ground Facilities' pagina.
NASA heeft reeds sinds jaren een heel goede database van projecten voor vooral middelbare scholen. Zie voor een aantal van deze projecten en het downloaden van documenten de NASA pagina. De projecten op deze pagina zijn vooral op het gebied van bemande ruimtevaart, microzwaartekracht, Mars, en ‘raketbouw’.

Een aantal voorbeelden van projecten die uitgevoerd zijn op het gebied van bemande ruimtevaart / (micro-) zwaartekracht vindt u hieronder: Ze zijn onder te verdelen in projecten op universitair en middelbare school niveau. Mocht u geïnteresserd zijn in projecten voor de lagere school dan kunt u ook contact met ons opnemen.

• 'Hypertaugé;' (Taugé onder hyperzwaartekracht). Pilot studie door Adrian de Groot Ruiz en Chris Weel van het Christelijk Gymnasium Utrecht. Dit project was uitgevoerd binnen het vak biologie.
• In hoeverre helpt het trainingsprogramma aan boord van Shuttle / Mir tegen de effecten van microzwaartekracht op spierverlies. Een literatuurstudie van O.M. de Hon, student bij de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tekst in het Engels.
Het blootstellen van uitgroeiende stuifmeelbuizen aan hyperzwaartekracht: Pallas Athene College, Ede.
• Bouw een ruimtevaartspel: Space Jart: Leerlingen van Were Di Scholengemeenschap, Valkenswaard.
• In het verleden is er ook een schoolproject geweest in het kader van natuurkunde / biologie bij de Were Di Scholengemeenschap, in Valkenswaard. Daar hebben we op initiatief van Mw. Dubois en samen samen met de Nederlandse ESA astronaut André Kuipers een project Ruimtevaart gedaan. Kijk voor de verslaglegging hiervan door scholieren zelf op:
de Spacepaper -1, de Spacepaper-2, de Galaxy newspaper, of de 'Ruimtevaartproject Afsluiting' etc. Zie ook het index - gedeelte links voor nog meer links naar diverse projecten.
• De afstudeerstudie van Edwin Mulder
afstudeerstudie van Edwin Mulder van de faculteit bewegingswetenschappen van de VU (A'dam) getiteld "Comparison of Strength Training with the International Space Station (ISS) interim Resistance Exercise Device (iRED) vs Free Weights" is uitgevoerd op het Johnson Space Center in Houston Texas, USA.
• Tijdens de 'Ruimtevaart in de Klas' bespreking (ANW Conferentie Nieuwegein, 4 april 2001) zijn een aantal ideeen gegeven hoe ruimtevaart en (micro-) zwaartekracht gebruikt zou kunnen worden tijdend lessen Algemene Natuurwetenschappen, Biolgie of Natuurkunde.
• Verder kunt u een aantal NASA educatieve documenten vinden die volledige projecten beschrijven op het gebied van mnicrozwaartekracht, astrobiology en raketbouw.

Op de Link pagina onder "Education & Outreach" vind je meer verwijzingen naar educatieve sites.


Go to the INDEX page