Hypertaugé
Taugé onder hypergraviteit

6e jaars Praktisch Schoolonderzoek Biologie

door:
Adrian de Groot Ruiz en Chris Weel

Begeleidend docent: Mw.drs. A. (Sandra) Mooren

Christelijk Gymnasium Utrecht, Diaconessenstraat 1, 3511XX Utrecht. Tel: 030 231 48 01.

Eindbeoordeling : 9.1

 1 Inhoud

 7 Gecorrigeerde onderzoeksvraag & hypothese

 13 Literatuuropgave

 2 Samenvatting

 8 Werkwijze

 14 Bijlage I: Procesverslag

 3 Inleiding

 9 Resultatenverwerking

 15 Bijlage II: Resultaten

 4 Theorie

 10 Bevindingen en conclusies

 16/17 Bijlage III / IV: De MidiCar en De RPM

 5 Onderzoeksvraag & Hypothese

 11 Discussie

 

 6 Voorexperimenten

 12 Verbeterd vervolgexperiment

 

Go to the INDEX page